Žinynas: Byla
Kadastro duomenų (registro) lape nėra ženklinimo datos
Paskelbė Leonardas Žilinskas | InfoEra : 2012-August-23 16:44


Remiantis 2011 m. spalio 12 d. Nr. 1181 nutarimu (56 punktas), pasikeitė kadastro duomenų forma:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408724&p_query=&p_tr2=2

- Pirmame kadastro lape nebeliko ženklinimo datos informacijos.

Tačiau, jei ženklinimo datą norite vaizduoti, ją galite įjungti spausdinimo lango viršuje paspaudę mygtuką "Rodyti ženklinimo datą".


(2 balsai)
Naudinga
Nenaudinga

Komentarai (0)