RRS
Žinynas : Byla
Remiantis 2011 m. spalio 12 d. Nr. 1181 nutarimu (56 punktas), pasikeitė kadastro duomenų forma: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408724&p_query=&p_tr2=2 [1] - Pirmame kadastro lape nebeliko ženklinimo datos informacijos. Tačiau...