RRS
Naujienos
Dec
5

Informuojame, jog išleidome GeoMap 2017-2019 programų versijas, su pakeitimais, pagal 522 taisyklių reikalavimus.

Planus, pagal šių taisyklių reikalavimus, galima rengti tik naujo tipo lentelių šablone "Kadastrinių matavimų šablonas GKTR 2014.dwt" (su layout).

Pažiūrėję ši mokomąjį vaizdo įrašą, sužinosite kaip rengti planus naudojant naujus įrankius:

https://www.youtube.com/watch?v=FZ6WZdiCFQI


Daugiau informacijos »Feb
14
Išleista GeoMap 2017 papildyta programos versija (17.0.3.358)
Paskelbė Leonardas Žilinskas | InfoEra : 2017-February-14 14:03

Informuojame, jog išleidome naują GeoMap 2017 versiją, kurios galimybės leis dirbti dar paprasčiau.

1. Sukurta nauja komanda "Importas iš mobilių įrenginių" skirta šulinių ir vamzdžių duomenų užpildymui iš mobilios aplikacijos "Šulinio kortelė" (kortelės programą galite atsisiųsti iš Google Play).

2. Inventorizacijos programa atnaujinta pagal pasikeitusius įstatymus.

3. Atnaujinta kadastrinių matavimų forma pagal pasikeitusius įstatymus.

4. Pataisyta klaida duomenų importo failo nuskaityme.

 

Atnaujinti programą galite, per Start meniu parinkę "Atnaujinti GeoMap (Geo 3D) 2017", arba atsisiųskite įdiegimo paketą paspaudę ant šios nuorodos.

 

Kadangi atnaujinant programos versijas nėra atstatomi pirminiai nustatymai, įdiegę naujausią GeoMap programos versiją, keletą veiksmų turite atlikti rankiniu būdu:

1. Su programos pataisa, yra atnaujintos kadastrinių matavimų plano formos ir šablonai pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsnį, norint naudoti šiuos pakeitimus reikia:

Jei naudojate naujausią automatinį kadastrinių lentelių funkcionalumą, plano formą galite atnaujinti dviem būdais:

Būdas 1, jei nenorite prarasti jūsų plano pakeitimų:

  1. Atidarykite šabloną per Failas -> Atidaryti, eilutėje „File of type“, parinkite „Drawing template (*.dwt)“, tuomet pažymėkite failą „_Kadastrinių matavimų šablonas_GKTR2014.dwt“ bei paspauskite Open.

  2. Perjunkite „Žiniaraštis“ lapą, po eilute „Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:„ pakeiskite įstatymo straipsnį: „112 straipsnis. Nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“.

     

Būdas 2, jei lentelės pakeitimai nėra aktualūs:

  1. Atidarykite katalogą „C:\Program Files\InfoEra\GeoMap (Geo 3D) 2017\UserData\InfoEra\Geo\2017\Templates“ iš jo nukopijuokite failą „_Kadastrinių matavimų šablonas_GKTR2014.dwt“.

  2. Nukopijuotus failus perrašykite kataloge „C:\Users\[Naudotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Geo\2017\Templates“.

 

Jei naudojate senus plano šablonus (Planelis_2011), atlikite šiuos veiksmus:

c) Atidarykite katalogą „C:\Program Files\InfoEra\GeoMap (Geo 3D) 2017\UserData\InfoEra\Geo\2017\Blocks“ ir nukopijuokite failus: Planelis_A0, Planelis_A1, Planelis_A2 ir Planelis2011.

d) Nukopijuotus failus perrašyti kataloge: C:\Users[Naudotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Geo\2017\Blocks.

 

2. Šulinių importo komandai - "Importas iš mobilių įrenginių" yra sukurtas mygtukas, kurio pagalba galite naudotis komanda. Norint jį matyti programoje reikia atlikti šiuos veiksmus:

Instrukcija, jei naudojate Geo 3D programą:

a) Atidaryti „C:\Program Files\InfoEra\GeoMap (Geo 3D) 2017\UserData\InfoEra\Geo\2017\Menu\Geo 3D“ ir nukopijuoti failus Map.cuix ir C3D.ciux į katalogą „C:\Users\[Naudotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Geo\2017\Menu\Geo 3D“.

 

Instrukcija, jei naudojate GeoMap programą:

a) Atidaryti „C:\Program Files\InfoEra\GeoMap (Geo 3D) 2017\UserData\InfoEra\Geo\2017\Menu\GeoMap“ ir nukopijuoti failą Map.cuix į katalogą „C:\Users\[Naudotojas]AppData\Roaming\InfoEra\Geo\2017\Menu\GeoMap„.

 

Norint naudotis šia priemone, taip pat reikia atnaujinti GeoMap nustatymų duomenų bazę. Tai padaryti galite taip:

a) Atverkite katalogą „C:\Users\[Naudotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Geo\2017“ padarykite „GeoMapNustatymai.mdb“ failo kopiją.

b) Atverkite katalogą C:\Program Files\InfoEra\GeoMap (Geo 3D) 2017\UserData\InfoEra\Geo\2017“, iš jo nukopijuokite failą „GeoMapNustatymai.mdb“.

c) Nukopijuotą failą perrašykite kataloge „C:\Users\[Naudotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Geo\2017“.

d) Jei naudojote specifinius sutartinių ženkų importo iš matavimo instrumento kodus, juos galite suimportuoti paleidę GeoMap programą bei parinkę Geo->Nustatymai->Taškiniai ženklai (redagavimas lentelėje), po to parinkę "Veiksmai->Importuoti kodus matavimo prietaise".

 

Jei turite pastebėjimų ar klausimų, kviečiame rašyti el. paštu pagalba@infoera.lt

Sėkmės darbe!

UAB "InfoEra"
Tel.: 8-5-2788456


Daugiau informacijos »Feb
9
Išleista GeoMap 2015 15.1 Pataisa 2
Paskelbė Leonardas Žilinskas | InfoEra : 2016-February-09 08:55

DĖMESIO: Programos pataisa NEVEIKIA Windows XP operacinėje sistemoje, jei naudojate šią sistemą NEINSTALIUOKITE šios pataisos.

GeoMap 2015 15.1 Pataisa 2

DĖMESIO: Įdiegus šią pataisą bus pakeista programos nustatymų duomenų bazė (senąją duomenų bazę rasite programos atsarginės kopijos kataloge - C:\Users\[Vartotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Backup\).
\\Dėl pasikeitimų neveikia komanda "Šulinio numerio iškėlimas", šulinio numerį galima išsikelti su "Iškelti atributinius duomenis" komanda.

Ankstesnėje programos versijoje, GKTR 2014 ženklų rinkinyje, trūko kultūrinės pievos sutartinio ženklo užpildymo. Jei reikalinga, galite papildyti plotinio ženklo "Kultūrinė pieva" (2402) užpildymą rankiniu būdu. Tam reikia redaguoti acad.pat ir acadiso.pat failus, esančius C:\Users\[Naudotojas]\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2015\R20.0\enu\Support kataloge. Atidarykite acad.pat failą su teksto redagavimo priemone (pvz.: notepad), failo turinio gale įkopijuokite žemiau aprašytas tris eilutes ir užsaugokite failą, tuos pačius veiksmus padaryti ir su acadiso.pat failu.
Eilutės, kurias reikia perkopijuoti į acad.pat ir acadiso.pat failus:

*Kulturine_pieva, Zoles:426
225, 0,0, 0, 4.94974747, 0.7313537016, -4.2183937684
315, 0,0, 0, 4.94974747, 0.7313537016, -4.2183937684

Pakeitimai:
1. Sukurta nauja funkcija - brėžinio konvertavimas iš GKTR 2000 į naująjį GKTR 2.11.03:2014 standartą.
2. Sukurtas ŽPDRIS prototipas bei šablonas su reikalingais sutartiniais ženklais.
3. Atnaujinti GKTR 2.11.03:2014 prototipo ženklai bei jų anotacijos.
4. Patobulinta paviršiaus modeliavimo komanda "Srities įterpimas", kuri nuo šiol leis pridėti suapvalintus objektus.
5. Patobulinti šlaito linijinių ženklų (2101, 2102 ir 2103) linijos tipai, kurie nuo šiol gali turėti „arc“ tipo segmentą.
6. Komanda "Apribojimų skaičiavimas" aptinka netaisyklingos geometrijos objektus.
7. Pakoreguoti linijinių ženklų dinaminių anotacijų atitraukimo nuo objekto atstumai.
8. Atliekant duomenų tikrinimą nustatoma ar naudojamas tikrinimo nustatymų (Standard.dws) prototipas sutampa su tikrinamo brėžinio prototipu.
9. Duomenų tikrinimo komanda papildyta funkcionalumu, kuris aptinka, jog brėžiniui reikalinga AUDIT procedūra.
10. Patobulinta komanda "Eksplikacijos kontūrų skaičiavimas".
11. Patobulintos komandos, skirtos Trimble ir GeoMap matavimo duomenų sinchronizavimui. Nuo šiol komandos veiks su Trimble Connect paskyra.
12. Funkcijoje "Ėjimų lyginimas" galima naudoti ženklus su ilgu pavadinimu.
13. Nuo šiol atidarant brėžinius su paviršiais, paviršiai automatiškai nepergeneruojami. Tai aktualu, kai paviršius turi daug sričių, dėl to, anksčiau brėžinio atidarymo procedūra užtrukdavo ilgiau.
14. GeoMap sutartiniams plotiniams, linijiniams ženklams patobulinta "Priskirti pažymėtiems" (ženklų priskyrimas) funkcija kuri nuo šiol išlaikys visus ženklo parametrus.
15. Patobulintas komandos "Dinaminių anotacijų dėjimas su dialogu" veikimas.
16. Pataisyta komandos "GeoMap objektų sprogdinimas" klaida, dėl kurios objektų sprogdinimo metu buvo ištrinamos dinaminės anotacijos.
17. Pataisytas komandos "Įrašų pridėjimas į lentelę" veikimas.
18. Pataisyta klaida "Komunikacijų profilis iš bylos" komandoje.
19. Pataisyta klaida susijusi Bylos programos komanda "Duomenų importas iš brėžinio".
20. Pataisyta Šulinio kortelės įterpimo klaida.
21. Pataisytas komandos "Piketų numerių ir kodų sutvarkymas" veikimas.
22. Pataisytas komandos "Rankinis užpildymas" veikimas dėl piketų numeravimo.
23. Pataisyta klaida komandoje "Taškų importas".
24. Pataisyta klaida, kurios metu RECOVER komanda susprogdindavo dinamines anotacijas.
25. Pataisyta klaida komandoje "Šulinio redagavimas".
26. Pataisyta klaida, dėl kurios, senesnėse programose sukurti GeoMap objektai buvo nevaizduojami.


Daugiau informacijos »