RRS
Naujienos
Sep
9
Išleista programos Byla 2016 pataisa (versija 16.0.166)
Paskelbė Leonardas Žilinskas | InfoEra : 2015-September-09 09:37

Byla 2016 Pataisa 9

1. Pataisyta skaičiavimo klaida, kai mišką veikia kainą mažinantis apribojimas (dėl žemės naudojimo ir ūkinės veiklos bei aplinkos taršai įvertinti).

2. Pakoreguotos vidutinės rinkos vertės modelių formulės ir skaičiavimo reikšmės.

Žinomi nesklandumai, kuriuos išspręsime artimiausios pataisos pagalba:
1. Skaičiuojant sklypų vertes, kuriuos veikia daugiau nei viena vertę mažinanti spec. sąlyga, programa netinkamai vertina veikiamas plotų dalis,
t.y. vertė tinkamai suskaičiuojama tuomet kai sklypą veikia tik viena vertę mažinanti spec. sąlyga.

2. Keletoje vietovių, vidutinė rinkos vertė vis dar gali būti suskaičiuojama tik riboto dydžio sklypams
(gyvenamosios, komercinės, pramonės ir sandėliavimo paskirties žemės sklypams iki 55a, žemės ūkio paskirties sklypams iki 20ha).

Susidūrus su tokiomis situacijomis, būsime dėkingi, kad informuosite mus apie tai el. paštu pagalba@infoera.lt
Gavę jūsų pranešimą, nedelsiant papildysime skaičiavimo koeficientus.

Atsiprašome dėl nepatogumų.

****


Daugiau informacijos »Mar
30
Išleista GeoMap 2015 15.1 pataisa
Paskelbė Leonardas Žilinskas | InfoEra : 2015-March-30 17:00

GeoMap 2015 15.1 Pataisa 1

DĖMESIO: Įdiegus šią pataisą bus pakeista programos nustatymų duomenų bazė (senąją duomenų bazę rasite programos atsarginės kopijos kataloge - C:\Users\[Vartotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Backup\).


Jei reikalinga pagalba, prašome kreiptis į mūsų konsultantus, rašykite - pagalba@infoera.lt


Programos pakeitimai:
1. Patobulintas komandos "Apribojimų skaičiavimas" veikimas.
2. Sukurta galimybė automatiškai sunumeruoti dinaminių anotacijų reikšmes.
3. Eksplikacijos skaičiavimo funkcija atima "KELIAI" sluoksnio plotą iš visų kitų naudmenų ploto. Nusausintos žemės plotas neatimamas iš kitų naudmenų sluoksnių.
4. Pakoreguotas "Eksplikacijos plotų pildymo" komandos veikimas. Kai brėžinyje ploto nėra, įrašoma reikšmė "0".
5. Šulinio kortelės nustatymuose įdėtas naujas nustatymas "Rodyti šiaurės užklausą", naudojamas "Šulinio pjūvio eskizas" komandoje.
6. Pataisyta klaida "Šulinio numerio iškėlimo" komandoje.
7. Papildyta reformos projektų įterpimo iš Geoportal.lt galimybė DWG formatu.
8. Patobulinta komanda "Linijų anotacija su lentele", užpildyti lentelę galima pagal laužtės kryptį arba pagal piketų numerius.
9. Pataisytas ir papildytas "Brėžinio paruošimas RC" komandos veikimas naujais tikrinimais dėl datų ir simbolių formato.
10. GIS DT tikrinime, atributo laukas "Medžiaga" papildytas naujomis galimomis reikšmėmis.
11. Pataisyta klaida dėl ėjimų lyginimo failo atidarymo, kai katalogų kelias yra labai ilgas.
12. Pataisyta klaida Vilniaus plano "Konvertuoti piketus" komandoje.
13. Pataisyta klaida dėl šulinio pjūvio eskizo generavimo.
14. Pataisyta klaida dėl SHP failų importavimo.
15. Pataisyta klaida dėl šulinio įvadų numerių pasukimo.
16. Pataisyta klaida dėl horizontalės sprogdinimo.
17. Atnaujintas GKTR 2.11.03_2014.dwt šablonas dėl vienetų nustatymo.
18. Pakoreguoti kadastrinių matavimų planai, dėl įvestų eurų.
19. Pataisytos kitos klaidos, kurios įtakojo programos veikimą.

Pastaba:
1. Atnaujintas kadastrinių matavimų formas - Planelis2011.dwg, Planelis_A0.dwg, Planelis_A1.dwg ir Planelis_A2.dwg rasite C:\Users\[Vartotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Geo\2015\SP\SP1 kataloge.


UAB "InfoEra"
Tel.: 8-5-2788456


Daugiau informacijos »Oct
3
Išleista GeoMap 2014 14.1 Pataisa 1
Paskelbė Leonardas Žilinskas : 2014-October-03 14:49

Informuojame, kad išleista programos GeoMap 2014 14.1 Pataisa 1

DĖMESIO: Dėl to, kad GeoMap programa bus papildyta GKTR 2.11.03:2014 sutartiniais ženklais, įdiegus šią pataisą bus pakeista programos nustatymų duomenų bazė.

Iš senosios duomenų bazės rekomenduojame importuoti tik senojo GKTR ženklų kodus prietaise. Tai atliksite pagal šią instrukciją:
1. GeoMap programos nustatymų dialoge, parinkite punktą "Taškiniai ženklai - redagavimas lentelėje".
2. Tuomet paspauskite mygtuką "Importuoti kodus matavimo prietaise".
3. Dialoge "Nurodykite duomenų bazę...", parinkite senos nustatymų duomenų bazės failą (senąją duomenų bazę rasite programos atsarginės kopijos kataloge - C:\Users\[Vartotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Backup\).
4. Paspauskite "Open".
5. Dialoge "Lentelės pasirinkimas", parinkite ženklų lentelės pavadinimą iš kurios importuosite kodus prietaise (kodai prietaise priskiriami pagal ankstesnį ir esamą ženklo unikalų kodą).

Jei reikalinga pagalba, visada prašome kreiptis į mūsų konsultantus.

Pakeitimai:

1. Papildyta GKTR 2.11.03:2014 standarto sutartiniais ženklais.
2. Įdiegtas GIS duomenų klaidų tikrinimas pagal GKTR 2.11.03:2014 standartą.
3. Pasikeitus kadastro nuostatams, papildyta kadastrinių matavimų lentelė ir kadastro lapai. (Publikavimas: Teisės aktų registras, 2014-04-07, Nr. 2014-04139  Statusas: Įsigalioja  2014-04-08 ) (Version_3).
4. Įdiegtas automatinis lentelės naujumo tikrinimas (tikrina ar naudojama naujausia kadastrinių matavimų lentelės versija).
5. Pataisytas brėžinio konvertavimas į RC lentelę bei atnaujinti konvertavimo klaidų pavadinimai.
6. Konvertuojant planą į RC skaitmeninės bylos formatą, programa paklausia ar išsaugoti brėžinį.
7. Pataisytas A0, A1, A2 formato lentelių įterpimas.
8. Papildyta specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašų duomenų bazė (pakeisti 63,64 apribojimų pavadinimai).
9. Duomenų pildymo iš Bylos dialoge, paieškos metu tinkamai pažymima byla.
10. Patobulintos dinaminių anotacijų įterpimo ir nustatymų parametrų galimybės.
11. Sukurta galimybė piketo aukštį įrašyti į taškinio ženklo atributinės lentelės lauką.
12. Sukurta galimybė dinaminių anotacijų reikšmę įrašyti į atributinę lentelę nesukuriant anotacijos.
13. Pataisytas taškų importas (greičiau įterpiami taškai).
14. Pataisytas ėjimų lyginimo schemos braižymo įrankis.
15. Pataisytas horizontalių anotacijų dėjimas.
16. Pataisytas linijinio ženklo priskyrimas pažymėtiems objektams.
17. Papildyta linijinio ženklo braižymo galimybė dinaminiams ženklams.
18. Pataisytas pririšimo schemos įterpimas į brėžinį esantį tinkle (kai brėžinys ne programos naudotojo kompiuteryje).
19. Papildyta Keliai_2010.dwt šablonu.
20. Išspręsti nesklandumai tam tikrais atvejais lėmę programos stabilumą.
21. Pakoreguota programos pagalbos skiltis.
22. Išsaugant šulinio kortelės parametrus, neberodomas klaidos pranešimas.

Pastaba:
1. Pataisa 1 atnaujintus Planelis2011.dwg, Planelis_A0.dwg, Planelis_A1.dwg ir Planelis_A2.dwg išsaugo C:\Users\[Vartotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Geo\2014\SP\SP1 kataloge.

 

Sėkmės darbe!

UAB "InfoEra"
Tel.: 8-5-2788456


Daugiau informacijos »