RRS
Naujienos
Feb
14
Paskelbė Vaidas Velutis : 2013-February-14 16:32
Produktas GIS GeoMap
Versija 13.0
Išleidimo data 2013.02.14
Autodesk platforma AutoCAD Map 3D 2013
OS Vista (x32); Vista (x64); XP (x32); XP (x64); Win7 x32; Win7 x64
Kalbos LT EN
Apie

GIS GeoMap 13.0 (2013) pasikeitimų istorija

 

GIS GeoMap:

 

1. Pritaikytas 2013 metų platformoms (AutoCad Map 3D 2013).

2. Visi duomenys pilnai saugomi GIS duombazėje, atsisakyta mod failų naudojimo.

3. Sukurta galimybė integravimo metu trumpam sustabdyti duomenų įkėlimo procesą.

4. Sukurta galimybė patikrinti brėžinyje esančių objektų jungimąsi tarpusavyje.

5. Sukurta galimybė brėžinyje pasikloti atliktus darbus, archyvo duomenis.

6. Sukurta galimybė paletėje atlikti paiešką pagal tam tikrus laukus.

7. Išduodant duomenis prikabinami originalūs darbų failai.

8. Sukurta galimybė integruojant atliktą darbą į serverį nusiųsti ne tik originalų failą, bet ir originalų failą PDF formatu.

9. Sukurta galimybė atidarius GIS duomenų tikrinimo nustatymus juos sinchronizuoti su nustatymais esančiais serveryje.

10. Sukurta galimybė vartotojų administravimo dalyje pažymėtus duomenis eksportuoti į CSV tipo failą.

11. Sukurta nauja galimybė Geo-duomenų bazėje saugomus duomenis peržiūrėti pagal grupę.

12. Sukurta galimybė pagreitinti duomenų išdavimą naudojant vidinio tinklo IP adresą.

13. Duomenų integravimui ir išdavimui naudojamos tranzakcijos.

14. Vartotojo administravimo dialogas papildytas naujais laukais.

 

Geo:

1. Nauja komanda "Legendos sukūrimas".

2. Nauja komanda "Aplinkinė riba".

3. Nauja komanda "Piketo altitudės konvertavimas į tekstus".

4. Nauja geležinkelių komanda "Aukščio apskaičiavimas".

5. Nauja komanda "Uždaro ploto brėžimas panaudojant kitus objektus".

6. Nauja komanda "Šulinių surišimas su kortelėmis".

7. Nustatymuose sukurta galimybė piketui nurodyti piketo numerio, kodo ir aukščio atributą.

8. Sukurta galimybė brėžti šlaito vidurio linijas iki šlaito apačios.

9. Sukurta galimybė šlaito dalims priskirti sutartinius linijinius ženklus.

10. Sukurta nauja galimybė brėžti šlaitus pagal 3D laužtę ir splainus.

11. Šlaitui sukurti nauji linijiniai ženklai, priskirti nauji grafiniai kodai.

12. Nuotekų kanalizacijos rezervinis įtaiso sutartinis ženklas priskirtas šuliniams.

13. Sukurtas dinaminis sutartinis ženklas arkiniam šviesoforui.

14. Sukurti dinaminiai sutartiniai ženklai kelio rodyklei ir kelio ženklui.

15. Sukurta galimybė programoje atsidaryti pastatų braižymo parametrų failus.

16. Sukurta galimybė orientuoti objektus pagal šiaurę.

17. Sukurti nauji GeoMap sutvirtinto ir nesutvirtinto šlaito objektai.

18. Sutartinių taškinių ženklų dėjimas ant verteksų braižant sutartinį linijinį ženklą.

19. Linijiniam ženklui nurodomas pritraukimo parametras ir ženklo plotis.

20. Sukurta galimybė apskaičiuoti atstumus nuo šulinio dangčio iki vamzdžio viršaus/apačios.

21. Elektros linijoms naujas krypties pasirinkimas "Be pradžios ir be pabaigos".

22. Sukurtas naujas teksto stilius Standard-LT.

23. Sukurta nauja galimybė priskirti objektams sutartinius ženklus.

24. Sukurtas naujas Šulinio vamzdžio diametro įvedimo formatas.

25. Patobulintas komandų „Šulinių išrašai“ ir „Eksportas į Excel arba OpenOffice“ veikimas.

26. Sukurta galimybė brėžti uždarą sutartinį linijinį ženklą.

27. Patobulintas komandos "Linijų arba laužčių apjungimas" veikimas.

28. Patobulinta komanda "Spline konvertavimas į laužtę", sukurta galimybė konvertuojant nurodyti tikslumą.

29. Ištaisyta klaida neleidusi užfiksuoti piketo numerio.

30. Ištaisyta klaida linijinio užkirčio komandoje.

31. Sutvarkytas sutartinių linijinių GeoMap objektų atvaizdavimas.

32. VP šablonams pagal nutylėjimą nustatytas VP prototipas.

33. Ištaisytos klaidos, dėl kurių neatsidarydavo DXF formatu išsaugoti brėžiniai.

34. Atnaujinti duomenys pagal naujausią žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties būdų ir pobūdžių specifikaciją.

 

Atributinių duomenų redaktorius:

1. Sukurta nauja galimybė eksporto metu į SHP pakeisti objektų atributinių laukų ilgius.

 

Lentelės:

1. Nauja komanda "Blokų informacija".

2. Nauja komanda "Laužtės verteksų informacija".

3. Nauja komanda "Laužtės verteksų, kampų ir atstumų informacija".

 

GeoRaster:

1. Ištaisyta klaida dėl paklaidos perskaičiavimo.

 

GIS Duomenų tikrinimas:

1. Operatyvus GIS duomenų tikrinimo nustatymų ir taisyklių rinkinių pateikimas vartotojams.

2. Optimizuotas GIS duomenų tikrinimo procesas.

3. Automatinio taisymo  dialogo lango atnaujinimas.

4. Automatinio taisymo dialoge sluoksniams yra parodomas jų aprašymas.

5. Nauja komanda "Parodyti visus objektus".

6. Nauja komanda "Parodyti blogus objektus".

7. Jei automatiniam klaidų taisymo dialoge objektas turi daugiau nei 1 sprendimo variantą, sprendimą turi parinkti vartotojas.

8. Sukurta nauja galimybė tikrinti plotinius-linijinius objektus.

 

Paviršiaus modeliavimas:

1. Paviršiaus nustatymuose horizontalėms, trianguliacijai ir paviršiaus pakraščiui sukurta galimybė priskirti sutartinius linijinius ženklus.

2. Optimizuotas anotacijų ir kalnabrūkšnių dėjimo ant horizontalių komandų veikimas.

3. Nauja komanda "Trianguliacijos trikampio krypties keitimas".

 

Žinoma problema:

 

1. Windows 7 operacinėje sistemoje kartais uždarius profilio duomenys programą pasirodo (Program Compability Assistant) pranešimas.

2. Integravimo metu tose pačiose koordinatėse paliekamas tik vienas piketas.

 

UAB "InfoEra"

Tel.:   8-5-2788456

 


Komentarai (0)