RRS
Naujienos
Feb
9
Paskelbė Leonardas Žilinskas | InfoEra : 2016-February-09 08:55

DĖMESIO: Programos pataisa NEVEIKIA Windows XP operacinėje sistemoje, jei naudojate šią sistemą NEINSTALIUOKITE šios pataisos.

GeoMap 2015 15.1 Pataisa 2

DĖMESIO: Įdiegus šią pataisą bus pakeista programos nustatymų duomenų bazė (senąją duomenų bazę rasite programos atsarginės kopijos kataloge - C:\Users\[Vartotojas]\AppData\Roaming\InfoEra\Backup\).
\\Dėl pasikeitimų neveikia komanda "Šulinio numerio iškėlimas", šulinio numerį galima išsikelti su "Iškelti atributinius duomenis" komanda.

Ankstesnėje programos versijoje, GKTR 2014 ženklų rinkinyje, trūko kultūrinės pievos sutartinio ženklo užpildymo. Jei reikalinga, galite papildyti plotinio ženklo "Kultūrinė pieva" (2402) užpildymą rankiniu būdu. Tam reikia redaguoti acad.pat ir acadiso.pat failus, esančius C:\Users\[Naudotojas]\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2015\R20.0\enu\Support kataloge. Atidarykite acad.pat failą su teksto redagavimo priemone (pvz.: notepad), failo turinio gale įkopijuokite žemiau aprašytas tris eilutes ir užsaugokite failą, tuos pačius veiksmus padaryti ir su acadiso.pat failu.
Eilutės, kurias reikia perkopijuoti į acad.pat ir acadiso.pat failus:

*Kulturine_pieva, Zoles:426
225, 0,0, 0, 4.94974747, 0.7313537016, -4.2183937684
315, 0,0, 0, 4.94974747, 0.7313537016, -4.2183937684

Pakeitimai:
1. Sukurta nauja funkcija - brėžinio konvertavimas iš GKTR 2000 į naująjį GKTR 2.11.03:2014 standartą.
2. Sukurtas ŽPDRIS prototipas bei šablonas su reikalingais sutartiniais ženklais.
3. Atnaujinti GKTR 2.11.03:2014 prototipo ženklai bei jų anotacijos.
4. Patobulinta paviršiaus modeliavimo komanda "Srities įterpimas", kuri nuo šiol leis pridėti suapvalintus objektus.
5. Patobulinti šlaito linijinių ženklų (2101, 2102 ir 2103) linijos tipai, kurie nuo šiol gali turėti „arc“ tipo segmentą.
6. Komanda "Apribojimų skaičiavimas" aptinka netaisyklingos geometrijos objektus.
7. Pakoreguoti linijinių ženklų dinaminių anotacijų atitraukimo nuo objekto atstumai.
8. Atliekant duomenų tikrinimą nustatoma ar naudojamas tikrinimo nustatymų (Standard.dws) prototipas sutampa su tikrinamo brėžinio prototipu.
9. Duomenų tikrinimo komanda papildyta funkcionalumu, kuris aptinka, jog brėžiniui reikalinga AUDIT procedūra.
10. Patobulinta komanda "Eksplikacijos kontūrų skaičiavimas".
11. Patobulintos komandos, skirtos Trimble ir GeoMap matavimo duomenų sinchronizavimui. Nuo šiol komandos veiks su Trimble Connect paskyra.
12. Funkcijoje "Ėjimų lyginimas" galima naudoti ženklus su ilgu pavadinimu.
13. Nuo šiol atidarant brėžinius su paviršiais, paviršiai automatiškai nepergeneruojami. Tai aktualu, kai paviršius turi daug sričių, dėl to, anksčiau brėžinio atidarymo procedūra užtrukdavo ilgiau.
14. GeoMap sutartiniams plotiniams, linijiniams ženklams patobulinta "Priskirti pažymėtiems" (ženklų priskyrimas) funkcija kuri nuo šiol išlaikys visus ženklo parametrus.
15. Patobulintas komandos "Dinaminių anotacijų dėjimas su dialogu" veikimas.
16. Pataisyta komandos "GeoMap objektų sprogdinimas" klaida, dėl kurios objektų sprogdinimo metu buvo ištrinamos dinaminės anotacijos.
17. Pataisytas komandos "Įrašų pridėjimas į lentelę" veikimas.
18. Pataisyta klaida "Komunikacijų profilis iš bylos" komandoje.
19. Pataisyta klaida susijusi Bylos programos komanda "Duomenų importas iš brėžinio".
20. Pataisyta Šulinio kortelės įterpimo klaida.
21. Pataisytas komandos "Piketų numerių ir kodų sutvarkymas" veikimas.
22. Pataisytas komandos "Rankinis užpildymas" veikimas dėl piketų numeravimo.
23. Pataisyta klaida komandoje "Taškų importas".
24. Pataisyta klaida, kurios metu RECOVER komanda susprogdindavo dinamines anotacijas.
25. Pataisyta klaida komandoje "Šulinio redagavimas".
26. Pataisyta klaida, dėl kurios, senesnėse programose sukurti GeoMap objektai buvo nevaizduojami.


Komentarai (0)